Легендата за Свети Валентин

Легендата за Свети Валентин

Историята на Свети Валентин започва през трети век с потисническия император Клавдий II и смирения християнски мъченик Валентин.

Заповед на Император Клавдий гласяла, че всички римляни трябва да се поклонят на 12те Олимпийски Бога, а всички християни да бъдат осъдени на смърт. Валентин обаче бил посветен на идеалите на Христос и дори заплахата от смърт не могла да го пречупи и да му попречи да практикуват вярата си. Той е бил арестуван и хвърлен в затвора.

През последните седмици от живота на Валентин се случило нещо забележително. Виждайки, че той е учен човек, тъмничарят попитал дали може дъщеря му Джулия да посещава Валентин за уроци. Тя била сляпа от раждането си, доста младо момиче с бърз ум. Валентин чел уроци за историята на Рим, разказвал й за природата, научил я на аритметика и й разказал за Бога. Джулия видяла света през неговите очи, доверила се на мъдростта му и намерила утеха в неговата покорност.

- "Валентин, Бог наистина ли чува нашите молитви?”, попитала един ден Джулия.


- "Да, детето ми, Той чува всяка една."


- "Знаеш ли за какво се моля всяка сутрин и вечер? Моля се да мога да видя. Толкова много искам да видя всичко, което ми разказваш!"


- "Бог прави това, което е най-добро за нас, ако вярваме в Него.", казал Валентин.


- "О, Валентин, аз вярвам! Аз наистина вярвам!”, коленичила тя и хванала ръката му.

Докато седели тихо заедно, молейки се, ярка светлина изведнъж озарила килията. Джулия изкрещяла:

- "Валентин, мога да видя! Виждам!”

- "Слава на Бога!”, възкликнал Валентин, и коленичил в молитва.

В навечерието на смъртта си, Валентин написал прощална бележка до Джулия, призовавайки я да остане близо до Бога. Той я подписва "От твоя Валентин”. Неговата присъда се извършила на следващия ден, 14 февруари, 270 година след Христа, в района на порта, която по-късно е кръстена за Porta Valentini в негова памет. Погребан е на мястото, където сега е църквата Praxedes в Рим. Легендата гласи, че Джулия засадила, цъфнало в розово, бадемово дърво в близост до гроба му. Днес, бадемът остава символ на спазващите любовта и приятелството. На всеки 14 февруари, деня на Свети Валентин, съобщения на привързаност, любов и преданост се разменят по целия свят.

В днешно време тази традиция за любовта и Свети Валентин несъмнено се обвързва и със сексуалните взаимотношения между хората и много от тях прибягват до купуването на подаръци на сексуална тематика като еротично бельо и секс играчки по случай празника.